De kortste Troonrede ooit

Afgelopen weekend ontstond commotie nadat Peter Smulders, directeur van Het Genootschap Onze Taal, via de media uit de school was geklapt over de Troonrede die koningin Beatrix vandaag uitspreekt. Het Genootschap controleert jaarlijks de Troonrede op taalkundige onvolkomenheden. De verwachting was dat de Troonrede uit nietszeggende cliché’s zou bestaan, omdat immers het kabinet demissionair is. Volgens Smulders is dat niet het geval. Hoe anders was dat in 1886. Op 20 september 1886 las koning Willem III de kortste troonrede uit de vaderlandse geschiedenis voor. Hij sprak welgeteld 137 woorden uit.

In april 1886 diende het kabinet van Jan Heemskerk Azn. zijn ontslag in. In de Tweede Kamer werd met 43 tegen 42 stemmen een nieuw Grondwettelijk onderwijsartikel verworpen. De antirevolutionair Æneas baron Mackay weigerde een formatieopdracht te aanvaarden, waarop de koning de Kamer ontbond. De verkiezingen werden door de liberalen gewonnen. Het kabinet werd in ongewijzigde vorm voortgezet. Als gevolg van de kabinetscrisis was koning Willem III genoodzaakt om de kortste troonrede ooit uit te spreken.

Mijne Heeren!
Met genoegen bevind Ik Mij weder te midden der vertegenwoordigers
van Mijn volk.
Het is U bekend, welk verschil van meening tusschen Mijne
Regeering en een deel van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
aanleiding gaf tot de ontbinding van deze. Ik mag verwachten
dat de afgebroken arbeid thans zal worden hervat.
Mijne betrekkingen met andere Mogendheden zijn zeer
vriendschappelijk. Het is Mij aangenaam te kunnen vermelden,
dat de kustvaart tusschen de havens van Duitschland weder
voor de Nederlandsche vlag is opengesteld.
De gunstige afloop van de conversie van een deel der Nationale
Schuld strekte tot bevestiging van ’s lands crediet.
Behalve de wetsontwerpen betreffende de Grondwet en
andere, die in de vorige zitting aanhangig waren, zullen nog
enkele spoedeischende aan U worden voorgelegd.
Mogen Uwe werkzaamheden, onder Gods zegen, tot heil
van het Vaderland strekken.
Ik verklaar de buitengewone zitting der Staten-Generaal te
zijn geopend.

Uit: Troonredes, openingsredes, inhuldigingsredes 1814-1963, ingeleid door Ernst van Raalte. Den Haag, Staatsuitgeverij, 1964

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s